ALOMA Teknik AB

Välkomna till vår hemsida! Jag är specialist på GC och GCMS. D v s masspektrometrar i första hand av märket Agilent där jag är deras kontrakterade konsult. Vi arbetar även med äldre GC, GCMS, HPLC och LCMS av märkena Varian, HP, ThermoFisher, Finnigan, Shimadzu, Bruker och Scion. Service, installation och utbildning är det jag huvudsakligen …